VESELICA V MLYNSKEJ - 26.marca

Boli ste v tomto autobuse?

hudba mesta

Bola to tridsaťdevina smerujúca na Mlyny.Tam akcia skončila, pretože tam je konečná. Vo štvrtok 26.3. to dobehneme. Na Mlynoch bude hrať Muzička v Aure od 21:00. A čuduj sa svete, vstupné nebude.