Blog

 • Hurá! Prezident podpísal nový Autorský zákon!

  Čo to znamená pre organizátorov podujatí s tradičnou hudbou? Aké problémy ostali nedoriešené?

  Miro PokošPrezident Andrej Kiska 23. júla 2015 podpísal nový Autorský zákon. Aj s podporou širokej odbornej i laickej folklórnej verejnosti sme sa podieľali na jeho pripomienkovaní. Dnes s radosťou konštatujeme, že pre život tradičnej hudby znamená nový Autorský zákon veľké oslobodenie v porovnaní s aktuálnym právnym stavom.


  Takže v bodoch:

  a) Nový Autorský zákon bude platiť od 1. januára 2016. Dovtedy sa nič nemení, tzn. podujatí sa všetky zmeny týkajú až po tomto termíne.

  b) Ak budete organizovať podujatie, v prípade ktorého ste si istí, že zaznie iba tradičná, autorsky neupravená hudba, toto podujatie ochrannému zväzu SOZA nemusíte nahlasovať.

  c) Ak budete organizovať podujatie, na ktorom má zaznieť nielen tradičná, autorsky neupravená hudba, ale aj autorsky chránená hudba, toto podujatie je potrebné nahlasovať ochrannému zväzu SOZA. Je potrebné odovzdať zoznam autorsky chránenej hudby, ktorá má na podujatí zaznieť. Tradičnú, autorsky neupravenú hudbu ale nemusíte hlásiť, a teda ani ju zahrnúť do „nahlášky“. V praxi to znamená napríklad pre organizátorov folklórnych festivalov, že sa im zásadne zníži administratívna náročnosť celého tohto úkonu. Čo je taktiež dôležité, ak si nie ste istí, či zaznie chránená hudba, alebo nie, pokojne to nahláste - v prípade, že nezaznie, po podujatí máte možnosť ochrannému zväzu SOZA oznámiť, že nastali zmeny v hudobnej produkcii.

  d) V novom Autorskom zákone sú presne pomenované prípady, keď organizácia kolektívnej správy (SOZA, LITA a pod.) môže zastupovať aj autorov, ktorí o to nepožiadali. Sú to veľmi špecifické prípady; verejné kultúrne podujatia do toho nespadajú. Preto ak vám ochranný zväz SOZA (prípadne LITA a pod.) bude tvrdiť, že napríklad za predvedenie úpravy primáša ľudovej hudby súboru má právo vybrať autorský poplatok, opýtajte sa, či o takéto zastupovanie požiadal (prípadne si pozrite web ochranného zväzu SOZA). Ak ochranný zväz SOZA upravovateľa nezastupuje, rozhodne nič neplaťte.


  Pre organizátorov podujatí zostal vo vzťahu k ochrannému zväzu SOZA ešte jeden zásadný problém - cenník. O čo ide?

  SOZA vo svojom sadzobníku nijako nezohľadňuje mieru použitia chránenej a nechránenej hudby. Ak na folklórnom festivale prebehne program, ktorý má jednotné vstupné a je v priestore s jednotnou kapacitou, organizátor podujatia platí ochrannému zväzu SOZA rovnaký poplatok bez ohľadu na to, či zaznela len 10-sekundová autorská zvučka a zvyšok bol nechránený folklór, alebo či bol celý obsah programu autorským dielom hudobného skladateľa. Len v prípade, že celý program neobsahuje žiadnu chránenú hudbu, festival neplatí nič. Toto je naozaj veľmi zvláštny stav, ktorému sa v budúcnosti skúsime povenovať.

   </div

  Čítať ďalej

 • Destilát [Muzička]

  CD DESTILÁT - MuzičkaPo dlhej dobe sme vydali fyzické cédečko. Nájdete na ňom (ak sa Vám dostane do rúk) osviežujúci výber z našej tvorby za posledné roky. Vy, čo naše virtuálne albumy poznáte, už pri letmom pohľade na zadnú stranu Destilátu zistíte, že sa na ňom vyskytujú aj rundy, ktoré nepoznáte. Áno, bol to zámer. Zrejme nie sme celkom na panské huncútstva typu "best of" a nemali sme to srdce neprihodiť i niečo nové. Náhľad CD si môžete vypočuť tu >>>

  Náš zámer vydať toto CD sa navyše ukazuje ako vskutku dobrý nápad. Poprednému svetovému časopisu pre world music fROOTS Destilát očividne zachutil. V čísle VIII/IX 2015 na náš najnovší album uverejňuje recenziu a – čo nás obzvlášť teší – skladba Veš ti zajdu sa objavila na poslednom výberovom CD spomínaného časopisu (a celý album v mesačnom plejliste na fRoots Radio).

  Tak teda užite v zdraví; ideálne s vyloženými nohami a prižmúreným pohľadom upreným tesne nad horizont. 

  Ak by ste chceli prejaviť záujem o kúpu nového CD alebo aj predchádzajúcich, píšte, prosím, na brdarsky@gmail.com. Cena každého je 7 €, v prípade zásielky poštovné + 2 €.

     


  review destilat

  Dusivá atmosféra, starostlivo zvolené harmónie a takmer nebadateľná mimozmyslová symbióza šestice muzikantov/spevákov tvoriacich Muzičku evokujú hrubo tesané a často srdcervúce príbehy slovenského vidieka. V prevažne pastierskych nápevoch sa hmýria známe zvučné a energické motívy. K hudbe pričuchli a učili sa jej mimo brilantných stredoeurópskych konzervatórií, čo ich odbremenilo od klasického prevedenia národnej folklórnej hudby a vyústilo do vášnivého, umne rozháraného a neumelecky objavného prevedenia pre novodobé hlučné publikum.

  Kapela bola založená v roku 1990 skôr ako vtip pre potešenie kamaráta na jeho svadbe. Aj vďaka tomu objavili spoločne zdieľané nadšenie pre najranejšie nahrávky tradičnej slovenskej folklórnej hudby a nezaťažení posluchovou tradíciou či klasickým školeným cítením sa odvtedy venujú ich čo najvernejšej reprodukcii.

  Vzhľadom na prekvapujúci nedostatok verejného nadšenia pre voľné stiahnutie ich tvorby, Muzička pripravila album, aby bolo čo chytiť a k čomu sa vrátiť. Zaujímavé…

  Spolupráca s výbornou maďarskou kapelou Fonó preklenula kontroverznú a často diskutovanú hranicu medzi oboma krajinami. A mnoho podkladového materiálu je u obidvoch kapiel podivne podobného, pútavo zemitého a spontánneho, nie národnobuditeľského.

  Veš ti zajdu stelesňuje všetky popísané znaky –silný zvuk v malom kuse s osobitým nástojčivým frázovaním v popredí nad tradičným motívom v intenzívnom prevedení (nahrávku si môžete vypočuť na najnovšom výbere fRoots 55.) Neprehliadnuteľný spev Evy Brunovskej dominuje aj organickému perkusnému zvuku Joj, Devlale so me kerdžom, ktorá plynie od časti ostrého vzdoru k nepokojnej únave vyplývajúcej z dlhých desaťročí do značnej miery smrteľného, ale dobre zahraného gýča.

  John Pheby

   </div

  Čítať ďalej

 • Leto na plný plyn.

  Muzička Vám praje príjemné prežitie leta. Ak náhodou budete niekde v našej blízkosti, tak Vás radi uvidíme. Budeme sa vyskytovať všelikde, ale určite nás nájdete:

  26.6. (dnes) Eliášovce

  27.6. Heľpa

  28.6. Spišské Podhradie

  5.7. Krakov, Poľsko

  10.7. Trenčín - festival Pohoda - NAY TANEČNÝ DOM - 13:00 - 14:00

  1.8. Terchová - Jánošíkove dni - 20:30

  28.8. Šamorín - Pomlé

  29.8. Pecs, Maďarsko

  Vaša Muzička

   

  Čítať ďalej

 • VESELICA V MLYNSKEJ - 23. apríla

  Aura 02

  Vo štvrtok 23.4.  na Mlynoch bude hrať Muzička v Aure od 21:00. A čuduj sa svete, vstupné nebude.

   

  Čítať ďalej

 • Sme natočili...

 • Ministerstvo kultúry SR uznalo argumenty folkloristov!

  Návrh zákona ruší povinnosť nahlasovať tradičnú ľudovú hudbu SOZA.

  hrochoť rozkazovač Po predchádzajúcich interných rokovaniach so SOZA sme 30. 3. 2015 otvorene vystúpili voči návrhu nového Autorského zákona. Zároveň sme vyzvali verejnosť, aby podporila petíciu, v ktorej odporúčame nápravu. Petíciu podporilo veľké množstvo folkloristov, hudobníkov, starostov, vedcov, organizátorov, právnikov a občanov z celého Slovenska. Hneď nato sme sa stali terčom zavádzajúcej a obviňujúcej reakcie zo strany SOZA. Kompetentní na MK SR vrátane ministra si vypočuli a posúdili argumenty oboch strán - na základe toho rozhodli v prospech nášho návrhu. Bez akýchkoľvek politických podtónov to oceňujeme. Na portáli právnych predpisov je zverejnený návrh, ktorý 10. 4. 2015 MK SR odoslalo na rokovanie vlády. MK SR predkladá verziu, ktorú navrhuje naša petícia. Veľmi sa z toho tešíme a dúfame, že veci porozumie aj NR SR a podporí zákon v tomto znení. Petíciu preto pokojne podpisujte i naďalej, aby poslanci vedeli, že ide o dôležitú vec, za ktorou verejnosť stojí.

   

  Čítať ďalej

 • SOZA naďalej poškodzuje ľudovú hudbu!

  hrochoť rozkazovačNáš súčasný Autorský zákon je vo vzťahu k folklóru zlý. To je nespochybniteľný fakt - o. i. by o tom dokázala napísať azda každá obec na Slovensku. Je smutné, že jednou z inštitúcií, ktoré sa o jeho zhubné pôsobenie vervne starajú, je Slovenský ochranný zväz autorský (ďalej len SOZA) na čele s Antonom Popovičom. SOZA sa totiž dlhodobo zasadzuje o to, aby bolo nezákonné, a tým pádom aj finančne trestané, ak na verejnom podujatí odznie tradičná ľudová pieseň bez toho, aby SOZA bola o tom vopred oficiálne upovedomená. Toto „upovedomenie” zahŕňa vyhotovovanie presného zoznamu piesní a melódií - v prípade improvizovaných zábav vec prakticky nemožná. Pokiaľ teda chceme dodržiavať vôľu SOZA, asi sa musíme vzdať prirodzeného života folklóru, alebo vedome klamať.

  Už to vyzeralo tak, že nový návrh Autorského zákona z dielne MK SR dekriminalizuje voľné použitie tradovanej folklórnej hudby. Ale nie. SOZA zapracovala a do návrhu zákona svojou pripomienkou dostala v rámci EÚ zriedkavé právne ustanovenia. V podstate potvrdila platný stav: ak chcete na verejnom podujatí čokoľvek zahrať, musíte to 5 dní vopred ohlásiť – s presným zoznamom. Ak v ňom bola chyba, alebo sa niečo zmenilo, treba to oznámiť do 15 dní po podujatí. Podľa SOZA je tento postup nevyhnutný, lebo na Slovensku sme nadpriemerní podvodníci.

  Takýto stav považujeme za neprijateľný a myslíme si, že pre folklór je neférový a deštrukčný. Milí priatelia, ak súhlasíte, podpíšte našu petíciu. A ak sa chcete aj zabaviť, 18. apríla 2015 nás príďte podporiť do Pohorelej (meno obce si v týchto intenciách isto dobre pamätáte), kde v našom podaní naživo a verejne zaznejú ľudový spev a ľudová hudba, ale žiadneho ohlásenia nami hraných skladieb sa od nás SOZA nedočká.

  Čítať ďalej

 • TANEČNO-SPEVAVÝ DOM V POHORELEJ

  alebo

  ĽUD VS. SOZA

  Srdečne vás pozývame na Tanečno-spevavý dom v Pohorelej, ktorý sa uskutoční dňa 18. apríla 2015 o 18:00 v telocvični ZŠ Pohorelá.

  Presne v tej Pohorelej, od ktorej SOZA požadovala peniaze za to, že deti spievali rodičom ľudové pesničky. Odvtedy sa nič nezmenilo, iba túto kauzu prekryli iné zlodejiny. My (Muzička a Pohorelá) si však naďalej myslíme, že deti by rodičom mohli spievať ľudové piesne bez toho, aby to museli niekomu hlásiť a dokonca si trúfame povedať, že aj rodičia by mohli spievať slobodne. Všimli sme si, že SOZA ľudu ako autorovi nič nedáva, naopak berie. Ak prídete, budeme to chápať aj ako podporu ľudu v jeho boji proti byrokratickej mašinérii.

  Organizátor podujatia, obec Pohorelá občianske združenie OPORA vedome nepošlú SOZA zoznam skladieb, ktoré budú na podujatí intepretované. Iba čestné prehlásenie, že odzneje iba tradovaný folklór. Podľa SOZA je to v rozpore so zákonom. SOZA navyše tvrdí, že táto ich požiadavka je úplne normálna a prirodzená.

  Prečítajte si náš blog na túto tému tu:
  http://www.muzicka.sk/blog/posts/soza-nadalej-poskodzuje-ludovu-hudbu

  Podporte petíciu k novému návrhu Autorského zákona tu:
  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=803018

  Pohorelá

   

  Čítať ďalej

 • Songlines #107 - recenzia koncertu Muzička na "World Music from Slovakia"

  „O koľkých slovenských kapelách ste už počuli? Ak o žiadnej, potom toto predstavenie v Bratislave bolo určené práve Vám. Špeciálny koncert pripravila miestna aktivistka Jarmila Vlčková a pozvala naň štyri slovenské kapely. Od Pressburger Klezmer Band-u a autentických folkloristov v Muzičke cez flamencom inšpirovaných Acoustic Gangsters po pokrokové world music zoskupenie Banda – každé vystúpenie bolo hlasno ocenené publikom v preplnenej sále. Avšak mojím favoritom bola Muzička...

   

   

  Čítať ďalej

 • VESELICA V MLYNSKEJ - 26.marca

  Boli ste v tomto autobuse?

  hudba mesta

  Bola to tridsaťdevina smerujúca na Mlyny.Tam akcia skončila, pretože tam je konečná. Vo štvrtok 26.3. to dobehneme. Na Mlynoch bude hrať Muzička v Aure od 21:00. A čuduj sa svete, vstupné nebude.

   

  Čítať ďalej

 • TS PARTIA, Muzička a Paľáčovci - Tance s náradím

  Tanečná skupina Partia dozrieva, jej členovia sa začínajú seriózne zaoberať samostatným hospodárením. Asi tu niekde treba hľadať zdroj nápadu ich najbližšieho vystúpenia Tance s náradím.

  Ich snahu osobne podporia:

  •  Ľh Paľáčovci z Hrochote
  • Ženy z Muzičky a sestry Matákové
  • Attila Olah
  • Muzička

  V piatok 27. 2. 2015 o 19:00 – 22:00 v DK Zrkadlový háj v Bratislava. Po vystúpení zábava. Vstupné 7 €.

  Diváci nech si náradie nenosia.

  Partia - Paľáčovci - Muzička

  Čítať ďalej

 • WORLD MUSIC FROM SLOVAKIA, 4. februára, 2015 v Ateliér Babylon

  world music from slovakia

  Takto cez fašiangy sa nám dostalo cti účinkovať vo vyberanej world music spoločnosti na koncerte WORLD MUSIC FROM SLOVAKIA, 4. februára, 2015 v Ateliér Babylon, Bratislava o 19:00. Budeme radi, keď prídete.

  účinkujú: Pressburger Klezmer Band, Muzička, Acoustic Gangsters, Banda

  viac informácii tu: http://www.shiraz.sk/sk/akcie/a665/world-music-from-slovakia-

  vstupné: 8,- EUR,  predpredaj.sk

  na mieste 10 EUR

  Čítať ďalej

 • TANEČNÝ DOM - 22. január, kc DUNAJ - tance Goralov zo Suchej Hory (Orava), krucena a čardáš zo Žakaroviec (Spiš)

  tanečný dom január 2015

  DRAGÚNI a MUZIČKA Vás pozývajú na

  TANEČNÝ DOM - TANCOVAČKA v CENTRE BRATISLAVY 
  22. 01. 2015kc DUNAJ , Nám. SNP Bratislava, 
  20.00h 

  tance Goralov zo Suchaj Hory (Orava)

  krucena a čardáš zo Žakaroviec (Spiš)

  vyučujú: Alfred Lincke a Martina Kupcová,  Peter Vajda a Kristína Vajdová 

  Hrá: ĽH Muzička 

   

  Čítať ďalej

 • Muzička – Vianočný orloj 2014

 • MUZIČKA & VERNÁR - 29. novembra 2014

  Obec Vernár Vás pozýva na podujatie "Tanečno - spevavý dom" vo Vernári s Muzičkou

  Vernar

  29.11.2014 o 18.00 v kultúrnom dome – Vernár

   

  ŠKOLU TANCA vedú taneční majstri: V. MICHALKO, A. LINCKE, M. KUPCOVÁ

  Vyučujú tance z Vernára a z Pohorelej

  Ako bonus: Čiko čardáš zo Sečovskej Polianky

   

  ŠKOLU SPEVU vedie Muzička. Vyučujú starodávne piesne z Vernára.

   

  ĽUDOVÚ ZÁBAVU hrá samozrejme Muzička :)

  Podujatie sa uskutoční pri príležitosti nahrávania nového CD folklórnej skupiny Vernár.
  Vstupné: 2 €/ domáci 1 €

  Čítať ďalej

 • Tanečný dom V Podolí s MUZIČKOU - 22. novembra 2014

  Srdečne Vás pozývame na 3. tanečný dom v PODOLÍ tento krát s ľudovou hudbou MUZIČKA.

  Tanečné školy bude viesť Vlado Michalko s Martinou Kupcovou a naučia nás ŠÓROVÝ z Pohorelej (Horehronie) a Čardáš zo Zámutova (Zemplín) 

  Potanečnej škole bude parádna zábava, kto bude mať chuť môže si dať gulášik a občerstviť sa v našom bufete. 

  Čítať ďalej

 • ale my, ženáči 2014

  Muzička so svojími kamarátmi a deťmi tento rok v lete na Chlipavici pre radosť ako účastníkov, tak i celého sveta vytvorila toto dielko. 
  Naše ciele nikdy nie sú nižšie ako najvyššie, preto tam pozorný poslucháč nájde rap, koledu ba i životné múdrosti.

   

  Čítať ďalej

 • TANEČNÝ DOM - 25. spetember, kc DUNAJ - tance z obcí Šuňava a Zamutov

  tanečný dom - 25.9.

  DRAGÚNI a MUZIČKA Vás pozývajú na

  TANEČNÝ DOM - TANCOVAČKA v CENTRE BRATISLAVY 
  25. 09. 2014kc DUNAJ , Nám. SNP Bratislava, 
  20.00h 

  OTVÁRACÍ TANEČNÝ DOM - 13. sezóna

  ženské a mužské tance z obce Šuňava (Liptov),
  čardáš zo Zámutova (Zemplín)

  vyučujú: Simona Dikaszová, František Morong a Vladimír Michalko
  Hrá: ĽH Muzička a Mišo Noga

  Čítať ďalej

 • Tanečný dom na Šumiaci s Muzičkou - 4. októbra

  V sobotu 4. októbra večer budeme hrať na Šumiaci asi dosť dobrú akciu: prvý Tanečný dom Šumiackych tancov na Šumiaci. Celé to majú na svedomí Peter Hrabovský, Martina Takácsová a OZ Mons Regius - teda partia ľudí na obrázku. Budeme radi ak prídete.

   Tanečný dom na Šumiaci

  Kedy?: 4. október 2014

  Kde?: Veľká zasadačka OÚ Šumiac (agitačnuo stredisko)

  Čas: 18:30

  Vyučované tance: Šorovi, Čardaš a Do hora, Do kolesa zo Šumiaca

  Taneční lektori: Peter Hrabovský a Martina Takácsová

  Vstupné: 2 eurá (domacie Šumiačaňe 1 evričko)

  Ubytovanie: Pre všetkých zabezpečené v triedach ZŠ Šumiac !!!!!!ZADARMO!!!!!! 

  V prípade záujmu o nocľah v ZŠ, kontaktujte, prosím, správou na FB Peter Hrabovský (škola má k dispozícií určitý počet žineniek a preto potrebujeme vedieť aspoň približný počet záujemcov). Potrebné je doniesť si spacák.

  Kto má záujem o "luxusnejšie" ubytovanie, kontaktujte OÚ v Šumiaci, ktorý má k dispozícií niekoľko izieb s posteľami, prípadne kontaktujte majiteľov miestnych penziónov.

  Bufet a bohaté občerstvenie zabezpečené!!!!

  Čítať ďalej

 • Muzička na Východnej 2014!

  Drahí priatelia,Muzička - hudba mesta

  túto sobotu večer (resp. v nedeľu ráno) hráme na Východnej zábavu spolu so spevákmi zo Šumiaca. Čas: 00:00 - 02:00.

  Okrem toho sa s nami môžete čo to podučiť na tanečných domoch počas celej soboty v Tanečnom humne.

  Veľmi nás poteší ak prídete.

  Bližšie informácie o programe nájdete na http://www.festivalvychodna.sk/sk/program-so

  Čítať ďalej