ZÁBAVNÁ ZÁBAVA ZABÁVA

Dá sa povedať, že ľudová hudba je do veľkej miery spojená so zabávaním sa. Paradoxne,
ľudia dnes majú folklór spojený viac s pódiom – s predstavením. Len pomerne úzky
okruh milovníkov tradičnej ľudovej kultúry je zvyknutý baviť sa pri „ľudovke“. Tanečné
domy v posledných rokoch v tomto smere naznačili obrat a darí sa im zapájať ľudí či už
na špecializovaných podujatiach, alebo na rôznych festivaloch. Náš projekt hľadá ďalšie
netradičné prepojenie diváka a interpreta, resp. folkloristu, tanečníka, muzikanta a laika,
pozorovateľa.

Ľudová hudba Muzička od svojho vzniku rada hrávala a doteraz hráva na rôznych
podujatiach, ktoré by sa dali charakterizovať slovom zábava. Touto témou sa intenzívne
zaoberáme, a aj preto sme nahrali sériu bežne známych ľudových piesní, tak ako ich cítime
my (internetové CD „Pomo auťa, bo anťa ňeto kja!“). Stano Marišler aj Vlado Michalko stáli
pri zrode Tanečných domov v Bratislave a Košiciach, spolu s Muzičkou vystupovali, zabávali
a učili divákov tancovať na najväčších slovenských festivaloch. Roky spoločne účinkujeme
na tanečných domoch po celom Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Česko). Hnutie
tanečných domov považujeme za veľmi pozitívny počin, avšak radi by sme v tomto smere
skúsili aj inovatívnejší prístup. Problémom (obmedzením) tanečných domov je, že návštevníci
sú väčšinou súboristi alebo tí menej ostýchaví. Sami si tiež z vlastnej skúsenosti pamätáme,
čo nás k folklóru pritiahlo. Išlo o tie okamihy, keď sme boli blízko muzikantov a tanečníkov,
čo sa dostali do varu, hrali a spievali o dušu, prekárali sa, zabávali, a hlavne neboli zviazaní
prísnym poriadkom vystúpenia a choreografie.

Toto nás inšpirovalo k myšlienke skombinovať muzikantsko-tanečnícke súperenie, prekáranie
či predvádzanie sa so zapojením divákov do celého tohto organizmu. V spolupráci s
vedúcimi tanečníckymi osobnosťami slovenských tanečných domov sme sa rozhodli vytvoriť
projekt "Zábavná zábava zabáva", v ktorom chceme skĺbiť viaceré formy prezentácie
folklóru.

Cieľom je, aby sa diváci v priebehu cca dvoch hodín mohli chvíľu pozerať na výnimočné
tanečné výkony a chvíľu zabávať. To všetko v dynamických časových úsekoch. Považujeme
za veľmi dôležité, aby tento program nebol uvádzaný na klasických pódiách festivalov, ale v
tých miestach festivalových areálov, kde sa bežne odohráva tanečná zábava. V komunikácii
s organizátormi týchto podujatí sa stále stretávame s akýmsi podceňovaním tohto rozmeru
folklórnych podujatí. Najvyššou métou stále zostáva hlavné veľké pódium, komponované
programy, choreografické vystúpenia súborov. Preto sme sa rozhodli vytvoriť tento originálny
projekt a veríme, že sa nám podarí zrealizovať niekoľko netradičných „zábav“.