1. Ej, ket som na doline / Mila moja, zasmej se 2.45
2. Na zelenej pažiti 2.51
3. V našom sade 2.02
4. Išlo ďovča 2.29
5. Spopot sivej skali 3.31
6. Povec mi, mili moj (spev M. Brdárska) 1.45
7. Na tom slanskom zavoze / Ket som pojiv kone 3.39
CD - Speváci z rejdovej a Muzička 8. Ej, uš tebe Janičku 2.29
9. Ej, ňe ja, ňe ja, ale ti 1.19
10. Ach serce, serce 3.22
11. Či to šitko pravda / Zvečera, zvečera 2.25
12. Jak to sunko na nebi visoko 3.01
13. Na tom našom dvore / Pohnevav se mili 2.09
14. Ej, mi rejdovskie chlapci / V rejdovskom ribničku 3.01
15. V rejdovskom ribničku 1.55
16. Ej, v lete, v lete 3.02
17. Tu kukučku f tom hajičku 1.29
18. Ket som počav chodit po tom svete 1.28
19. Ej lučka lučka / Či zhora, či zdola 3.30
20. Zubakovo nuoti 2.54
21. Ej, na visokom verchu 5.54
22. Zapalili se čerešne, višne / Kamaratka moja 2.08
23. Letev, letev rvoj (spev M. Brdárska, M. Brdársky) 1.37
24. Povec mi Zuzičko / Ach, Bože moj, skarav si me 3.53
25. Dobru nocku tej materi 2.03
26. Ej, čo mi je / Za našima humni / V lese v lese / Ej, nevesti, nevesti 3.42
27. Šukar jakha / Kaskere da duj čhajori [ Pekné oči dievča má ] 2.38
28. Joj, sokerava [ Joj, čo mám robiť ] 1.32
29. Andre karčma nevo skamind [ V krčme je nový stôl ] 1.21
30. Jasni mesiac 1.54

celkový čas: 77.51

cena: 8 € (+ 1 € poštovné, ak posielame poštou) objednávky: mbrdarska@gmail.com

Keď nás (teda Muzičku) duša celého projektu (teda Mária Brdárska) oslovila so zámerom nahrať CD rejdovských piesní, myslím, že poviem nielen za seba – srdce nám poskočilo. Rejdovské piesne a spev mnohých z nás priťahovali už dávno a vďaka príchodu syna Márie Brdárskej, kontráša Miša do Muzičky sa náš vzťah k Rejdovej ešte prehĺbil.

Keď sme s Máriou pripravovali toto CD, predstava na oboch stranách bola jasná – nech znie naozaj rejdovsky. Samozrejme, s domácimi spevákmi problém nebol, majú to, ako sa hovorí, v krvi. Navyše, dôležitým žriedlom speváckeho štýlu bol popri Márii Brdárskej Ján Krišťák od Kučeru, ktorý veľmi dobre ovláda miestny spôsob vedenia hlasov a, dnes už vzácne, starosvetské zaťahovanie horného speváka v neutrálnych terciách (stopa 12).

Uvedomovali sme si, že ak má Muzička hrať Rejdovcom, nemôže byť cudzím, rušivým elementom, ale rovnocenným partnerom. Našťastie sme mali po čom siahnuť – v polovici 20. storočia hrávala v Rejdovej cigánska cimbalová hudba Karola Suchého-Zubaka, ktorú stihol nahrať košický rozhlas. Okrem spomínaného primáša v hudbe hrali najčastejšie kontráš Ľudovít Bubenčík-Kerčkoš, basista Ľudovít ???-Slepý, cimbalista Rudolf Bubenčík-Marinkin, prípadne Ján Bubenčík-Zubko na bubon. Z nahrávky cítiť, že išlo o výbornú, zohratú muziku s typickým zvukom. Preto práve Zubakov svojský primášsky prejav – veľmi originálne napodobujúci rejdovský viachlas (neraz tvoriaci s hlavným hlasom pikantné kvarty či sekundy) –, melodická hra Andra Ritníka a slepého Lajoša, ale i niektoré grify vyšnoslanských Lenkeyovcov (hrávajúcich Rejdovcom v neskoršom období) boli pre nás dôležitou inšpiráciou, aj vďaka ktorej bolo pre nás nahrávanie veľkým hudobným dobrodružstvom.

Popri tradičnom rejdovskom pieňovom repertoári je súčasťou tohto nosiča i niekoľko rómskych piesní. Keď sme totiž počas nahrávania pátrali po potomkoch miestnych muzikantov, stretli sme sa s viacerými výbornými mladými rómskymi speváčkami a spevákmi, s ktorými sme napokon nahrali mnoho cigánskych, ale aj rejdovských piesní. Práve na tých druhých možno sledovať odlišnosti v nerómskom a rómskom speváckom prejave. Pre zaujímavosť sme na CD zaradili čardáš V rejdovskom ribničku (stopy 14, 15), ktorý naspievali aj rejdovskí chlapi. Okrem rozdielov v tvorbe tónu, vo viachlase a frázovaní, prejavuje sa tu tiež tendencia Rómov pristupovať k textu piesne veľmi voľne (tu konkrétne kombinovanie veršových riadkov a typické nahradenie slov citoslovcami šajlala…). K výberu cigánskych piesní na tomto CD treba poznamenať, že vychádza zo súčasného repertoáru mladej generácie Rómov (ročník 1983 a mladší), ktorý je do veľkej miery ovplyvnený novou rómskou tvorbou (tzv. rompop). Nové vplyvy možno badať aj v ich spevnom prejave (napr. vokálne rytmizovanie – pôvodne typické pre olaských Cigánov – dostáva aj harmonický význam).

Ako plynie aj z vyznania Márie Brdárskej, prejav každej generácie spevákov, hoci ukotvený v miestnej tradícii, obohacuje ju niečím vlastným. Toto CD je okrem iného aj dokumentom prejavu súčasných generácií rejdovských spevákov, dokladom, že miestna tradícia má pokračovateľov ako v Rejdovej, tak aj u nadšencov v iných kútoch Slovenska. Muzikantské a ľudské súznenie, ktoré som s Muzičkármi zažil v Rejdovej, je jeden z dôvodov, prečo sa pri počúvaní tohto albumu budeme vždy usmievať a prečo sa do Rejdovej budeme vždy radi vracať. Verím, že vám počúvanie tohto CD prinesie aspoň toľko radosti, koľko sme jej prežili my pri nahrávaní.

Peter Obuch

MUZIČKA

Husle prim: Ivan Hanula
Husle: striedavo Tomáš Brunovský, Ladislav Fekete
Husle kontra: Martin Brunovský-Pako
Viola kontra: Michal Brdársky
Kontrabas: Peter Obuch
Cimbal: Alžbeta Lukáčová a.h.
Akordeón: Milan Bubenčík

Ženská spevácka skupina

Mária Brdárska od Mesiarčky, Zuzana Stankovičová od Brejčaka, Zuzana Kubaská od Handza, Jana Ďurišková od Stankoviča; Eva Brunovská, Xénia Makarová, Zoja Feketeová, Martina Potkanyová, Alžbeta Lukáčová, Mária Straková

Mužská spevácka skupina

Ján Krišťák ml. od Kučeru, Michal Molčan-Zajac od Brehalu, Ján Lipták-Ovčarik od Pavla, Michal Belák od Tomaška, Ondrej Dovalovský-Maťaško zo Skalici, Marek Dovalovský-Maťaško, Marián Dovalovský-Maťaško od Pitličky, Ján Parala od Kostku, Marian Molčan Polovička od Bezečky, Michal Brdársky; Ladislav Fekete, Tomáš Brunovský, Martin Brunovský, Peter Obuch

Rómska spevácka skupina z Rejdovej-Halen:

Ľubomír Ferko, Jaroslav Ferko-Karfík, Miroslav Ferko, Ivan Gaži, Kristína Kubaská, Miroslava Ferková, Tatiana Ferková a Nikola Ferková

 

 

Chcete dostávať e-mailom nové nahrávky Muzičky, informácie o koncertoch, tanečných domoch a zábavách kde Muzička hrá? Napíšte nám Vašu e-mailovú adresu!