Muzicka2_Booklet_predna_mala

Muzicka2_Bottomcard_zadna_mala

1.  Lapaľi Jaňička Terchová     4:25
2.  Čo som ti urobila Rejdová – úprava              3:14
3. – 7. muzika zo Zamutova Zamutov 9:54
  3. Verbunk  
  4. Na dobré ráno  
  5. Fogaš  
  6.  Hej, paropčeňe  
  7. Čardáše  
8.  Orie Jano, orie Šumiac 2:54
9. – 12. piesne a muzika z Rejdovej Rejdová 8:28
  9. Kolo našej zahradočki teče potôček  
  10. Či to zvoni zvoňa  
  11.  Siadla muška  
  12. V tej Rejdovskej kerčme  
13. Dve piesne Rejdová – úprava 3:37
14. – 26. Goralské piesne a muzika Suchá Hora, Hladovka 13:16
  14. Zabjyli Jaňicka  
  15. Guraľska džifcyna  
  16. Ej, ňehodž hlopce  
  17. Ňe jedna, ňe jedna  
  18. Drogova  
  19. Idže voda, idže  
  20. Javoře, javoře  
  21. A ja vidžal na ogrodže  
  22. Ja jes hlopak  
  23. Ja se ide tancyč  
  24.  Ja za vodom  
  25. Viecna  
  26. Podžmes hlopcy  
27.  Ej, braňat mi zabraňajut Jarabina 1:47
28. Pomali ovečki Revúca 5:06
29. A v ňeďeľu rusadeľnu Kojšov 2:04
30. čardáše z Kostelca Kostelec 3:23
31.  Usňi že mi, usňi Liptovské Sliače – úprava                 1:27

MUZIČKA

Tomáš Brunovský (bratislava) husle, spev
Ivan Hanula (liptovské sliače) husle, spev
Laco Fekete (mierovo) husle, spev
Michal Brdársky (rejdová) kontra, spev
Martin Brunovský – Pako (bratislava) kontra, spev
Ľudo Kováčik (čierny balog) basa, basička, spev

Ženská spevácka skupina

Eva Brunovská (bratislava)
Zuzana Cimrová (bratislava)
Martina Večerná (bratislava)
Zoja Feketeová (dolný kubín)
Mária Brdárska (rejdová) ako hosť

 

TEXTY

1. Lapaľi Jaňička, lapaľi do roka,
ňemohľi ho lapiť pol dvanasta roka.

Vtedi mu roďičia žalosňe plakaľi,
keď mu u richtara ruki poviazaľi.

Keri ho dolapel, keri ho dorubal,
a keri Jaňička katovať pomahal.

Bože, mi pomahaj, aj Panna Maria,
teras sa viľieva moja krf ňevinna.

2. Čo som ti urobila, že se tak na mne hnevaš,
/:pred ludmi me lem ohvaraš, že me už zanechavaš.:/

Može se to i to stat, že se možmo zanechat,
/:ale tebe bude ľuto, ket me vidiš s druhim stat.:/
Išla mila na sobaš a mili v obločku stau,
/:ot žalosti ot ťaškosti na svu mamku zavolau.:/

Ach, mamičko mamko ma, chote mi po maľara,
/:že si ju dam odmaľovat, chcem se na ňu pozerat.:/

Maľar je ňeto doma, ani nema času prist,
/:pre jedno ženskje stvoreňa musim s toho sveta ist.:/

6. Hej, bul ja porobočok, hej, ňebulo mi pari,
/:hej, pokeľ ja ľuboval, hej, dzifče bilej tvari.:/

Hej, paropčeňe mojo, hej, jak ši mi uhaslo,
/:hej, jak toto slunečko, hej, co za huru zašlo.:/

Hej, bo toto slunečko, hej, zašlo ta i vijdze,
/:hej, paropčeňe mojo, hej, už vecej ňepridze.:/

Hej, už ja še ožeňil, hej, už ja še pocešil,
/:hej, už ja svuj kalapik, hej, na kolok zavešil.:/

Hej, na kolok, na kolok, hej, až na sami spodok,
/:hej, žebi ľudze znaľi, hej, že ja ňe parobok.:/

8. Hej, orie Jano orie to Šumiacke pole,
/:jeho žltie vlaski, jeho žltie vlaski, ej, vjetor prefukuje.:/

Ej, jeho žltie vlaski zlatu farbu maju,
/:zďaleka ďjeučatá, zďaleka ďjeučatá, ej, za ňím pozerajú.:/

9. Kolo našej zahradočki teče potôček.
Prišou prival, zjala voda slabi mostiček.
/:Ach, Bože, prebože, čože jeto za voda,
komu že se kodi stala taka nehoda.:/
10. /:Či to zvoni zvoňa, či orgoni hraju,:/
/:či to ťe rejdouskje ďoučata spievaju:/

/:Zvoni nezvonili, orgoni nehrali:/
/:lem to ťe rejdouskje ďoučata spievali:/

/:Ani tak nehori sviečka fararovi:/
/:jak to ďouča hori v ručkach šuhajkovi.:/

/:Ani raz neprejde ďouka čes dedinu,:/
/:žeby jej nenajšli jaku-taku vinu.:/

11. Siadla muška na konarik, šej haj, potriasala bieli kvet,
prečo si mi moja mila, šej haj, zaviazala širi svet.
/:Ja som ti nezvjazala, zvjazau si si sebe sebe sam,
dva ročki si do nas chodiu, šej haj, teras si me zanechau.:/

Kebi nebula falošna, šej haj, nebu bi zjau krem tebe,
ale že si povedala, šej haj, že som chodiu ku tebe.
/:Že ti moja nebudeš ani za mne, šej haj nepojdeš,
ani že me pod obločkom, šej haj, vjacej čekat neprideš.:/

12. Nechot šuhaj ku trom, bo te nazvu lotrom,
/:ale chot ku jednej, ku frejarke vernej.:/

Nechot mi kamarat ku mojej frejarke,
/:bo te otprovodim v kervavej košielke.:/

V kervavej košielke, v kervavom lajbličku,
/:abi si pametau moju frejaročku.:/

V tej rejdovskej kerčme smutne banda bije,
/:frejarečka moja za druhjeho ide.:/

Ket ide nach ide, nach ju boch pobije,
/:vet jej to ešče ras šitko na um pride.:/

13. Lastovička fčas rano šťeboce, jasňe slunko vichodi,
/:pozri mila do mesta Lemberka, jak se Janik prechodi.:/

Prechodi se na vranom koničku, až mu šabľa šteluje,
/:pozri mila do mesta Lemberka, jak se Janik hotuje.:/

Šnuruje se hodvabnou šnurečkou, až mu souzi padaju,
/:pozri mila do mesta Lemberka, jak mu muňďer davaju..:/

Davaju mu šitok muňďer jeho aj konička vraňeho,
/:pozri mila do mesta Lemberka jak si seda na neho.:/

Jak si Janik na konička siadnu tri razi se potočiu,
/:zavolau si svoju najmilejšu a tak se sňou rozlučiu.:/

Bula jedna herlička,
/:bula jedna herlička, chovala si Janička, chovala si Janička.:/

Chovala ho sedem let,
/:chovala ho sedem let a na osmi leteu het a na osmi leteu het.:/

Leteu leteu preleteu,
/:leteu leteu preleteu, až nat Krakou zaleteu, až nat Krakou zaleteu.:/

A tak si on zaspievau,
/:a tak si on zaspievau, až se Krakou rozľehau, až se Krakou rozľehau.:/

14. Zabjyli Jaňicka, hej, mjyndzy, turňickami,
čece kref od ňego, hej, štyrma potockami.

V starym rombaňisku, hej, mjyndzy vykrentami,
/:Stoji smutne džyfce, hej, zaľyva še lzami,:/

15. Guraľska džifcyna, hej, v ľeše zablondžyla,
/:nasla koži rozek, hej, na ňim zatrombjila.:/

16. Ej, ňehodž hlopce, do nas visoko pjorko mas
/:ej, u nas ňisko džvjyrka, polomjes ši pjorka.:/

17. Ňe jedna, ňe jedna, galonzecka v ľeše,
/:jedna še uňizy, druga še podňeše.:/

19. Idže voda, idže, idže voda, idže, juz je při Koščeľisku,
ňimom ja se, ňimom, ňimom ja se, ňimom, kohanecki pobľisku.

20. Javoře, javoře, hej, lišča, syrokjego,
/:ňimom do kohaňa, hej, ščenšča ňijakjego.:/

Šumi haj, šumi haj, hej, šumi bistra voda,
/:ľata učekajom, hej, skoda že ik skoda.:/

21. A ja vidžal na ogrodže, jak še kotka s kotom bodže,
a ja volal kyči, kyči, učekaj ze, bo če hyči.

A my hlopcy a my dva, kčeli rombač na nas dva,
a my hlopcy ňemali a my še im ňedali.

22. Ja jes hlopak spod poľany, syrem maslem vyhovany,
syrem, maslem, oscypkami, teraz pude za džyfkami.

23. Ja se ide tancyč, vy muzycy grajče,
a vy mi koľedzy kohanke zvjyrtajče.

24. Ja za vodom, tyš za vodom, jakoz ja či gymby podom,
/:podom či jom na ľistecku, ty muj mily kohanecku.:/

Ja za vodom tyš za vodom, ňebedžeme byvač sobom,
/:naucyme kuňa plyvač a bedžeme sobom byvač.:/

26. Podžmes hlopcy, podžmes zbijač,
bo ňimome za co pijač, hej, bo še nom pocyna bucyna rozvijač, bucyna rozvijač.

Od salasa do salasa, ofca, baron to jes nasa,
Hej, ryktuj baca kotel, navařyme mjysa, navařyme mjysa.

27. Ej braňat mi, zabraňajut, /:ej braňat mi, zabraňajut, co mi tak robili nepamjatajut:/

Nebraňte, nezabranite, /:nebraňte, nezabranite, ja dala ručku a vy neviryte:/

Bo ja dala ručku pravu, /:bo ja dala ručku pravu, bo ja dala pravu cerkvy na prahu:/

Zabranyty mi nemohli, /:zabranyty mi nemohli, od šuhaja odhvarity neznali:/

28. Hej, pomali ovečki, hej, hore dolinkami,
/:jä som valach starí ňevládzem za vami.:/

Hej, pomali ovečki hore grúňikami,
mojä mladá žeňiška ňevládze za vami.

Ej, ovce, mojo ovce, ej, máťe zlaťia zvonce,
ej, koj prvá zacengá vyňďe zlatva slnce.

Ej, rozmajrin rozmajrin, ej, zeleni rozmajrin, /:veru sä či mila do ňeho povalim.:/

Ej, poval že se poval, ej, len mi ho ňepolam, /:na sobotu vešär pjarco či z ňeho dam.:/

Ej pjarečko zelenva vo dva razi kruťenva, /:nahaj si ho mila lem pre poťešeňia.:/

29. A v ňeďeľu rusadeľnu zazvoňeľi na raňajšiu, Ulijana usnula.
Šicke ďeuki i paropci do košťala oňi pošľi, Ulijana usnula.
Pošla ona do zahratki, šiadla ona mezi hriatki, Ulijana usnula.
Vžiala ona tri ňitečki, tri ňitečki, tri hulečki, vila ona tri venečki.
Jeden vila ľevendovi, druhi vila stokrasovi, treti vila z božho dreuka.
Prišol ku ňej Janči bracik, počkaj, počkaj, Ulijano, povem ja to tvojej maceri.
Ňepovedaj, Janči bracik, ušijem ci košuľečku, košuľečku bars cenučku.
Ňepitam ce, šestro moja, ušije mi matka moja, ušije mi šarovňicu,
a preto me ľubiť buďu krasne panni, bele gdovi, Ulijana usnula.
Zľe haďi jej vlasi češu, jašťurički varkoč pľeťu, Ulijana usnula.

30. /:Keď som išiel z pekla opica ma stretla,:/
/:keby ňije palica, kebi ňije palica, hej, bola bi ma zedla.:/

/:Aš ja pôjďem s krčmički, obuj milá čižmički,:/
/:pôjďeme mi na sobáš, pôjďeme mi na sobáš, hej, chistaj milá oldomáš.:/

/:Na zahumňí,://:na tom jarom žice,:/
/:pásli sa tam,://: sivé holubice.:/
/:Ňeňi sú to,://:sivé holubice,:/
/:aľe sú to,://:tri švárne ďievčence.:/

A ďe že je to podoljaček, čo mňa chcel,
štiri míle na kobile za mnú šiel,
/:za mnú šiel, ňeprišiel, štiri míle na kobile za mnú šiel.:/

Hore Strážú, dolu Strážú, fšecko robím, čo mi kážu,
/:kázali mi slamu rezac a ja hibaj na pec ležac.:/

/:Bodaj sa prepadla košnárova brána,:/
/:Hej, pod ňú odebrali, hej, mojeho frajera.:/

31. Usňi že mi, usňi, takím tuhím sňíčkom, /:veru ťa poňesiem do pola chodňíčkom:/

Do pola chodňíčkom, do hori cesťičkou, /:veru že mi usňi takím dobrím sňíčkom:/

Usňi že mi, usňi, bodaj si zaspalo, /:čo sa ňezobuďíš iba na zajtra ráno:/

 

Milí priatelia,
ako viete, všetky nahrávky sprístupňujeme na našej webovej stránke. Bez poplatku si môžete stiahnuť čokoľvek (vrátane obalu) a koľko chcete. . Veríme, že tak urobíte a že sa vám naša nová produkcia bude páčiť. Či áno, či nie, poteší nás váš ľubovoľný finančný príspevok, ktorým oceníte našu robotu (číslo účtu zo SR: 4201156384/8360, zo zahraničia: 520700-4201156384/8360 – pri platbe zadajte správu pre prijímateľa „MUZICKA“).

Finančný príspevok nám tiež môžete poslať službou PayPal, alebo kartou:

 

 

Chcete dostávať e-mailom nové nahrávky Muzičky, informácie o koncertoch, tanečných domoch a zábavách kde Muzička hrá? Napíšte nám Vašu e-mailovú adresu!