MUZIČKA + ROZHYBKOSTI = ŽÚRKA DO POSLEDNEJ KOSTI

ROZHYBKOSTI PRE DOSPELÁKOV, DETI, RODINY, LAIKOV, TANEČNÍKOV. SPEVÁKOV, MUZIKANTOV  - PRE VŠETKÝCH!

Kapely: ĽH MuzičkaSzászcsávás a ĽH R. Kertisa

Kurzy tanca: Kis Istvan, Kis Demeter Erika, Š. Štec, D. Štecová, P. Vajda, F. Morong, B. Morongová, V. Michalko, A. Lincke, L. Luptáková a ďalší.

Kurzy hudby: J. Ambrózová

Kurzy spevu: E. Brunovská

************************************

Na podujatí Rozhybkosti okrem workshopov tanca - hudby a spevu pripravujeme súťaže ● burzu krojov ● večerné zábavy ● outdoor a ďalšie prekvapenia.

P r i h l á s i ť: https://docs.google.com/forms/d/1OHrRMKvOKibSr3SVU4jrLW2l7_p8yn17_XqJRnUJQe4/viewform

rozhybkosti