ROZHYBKOSTI – opäť Východná – 14.-16.7.2023

Okrem tanečných škôl hráme exhibíciu lektorov v piatok a tanečnú zábavu v sobotu. Pozývame srdečne!

You are currently viewing ROZHYBKOSTI – opäť Východná – 14.-16.7.2023