18. 6. 2022 – pred krčmou Beťár – v samom centre obce