MINISTERSTVO KULTÚRY SR UZNALO ARGUMENTY FOLKLORISTOV!

NÁVRH ZÁKONA RUŠÍ POVINNOSŤ NAHLASOVAŤ TRADIČNÚ ĽUDOVÚ HUDBU SOZA.

hrochoť rozkazovač

Po predchádzajúcich interných rokovaniach so SOZA sme 30. 3. 2015 otvorene vystúpili voči návrhu nového Autorského zákona. Zároveň sme vyzvali verejnosť, aby podporila petíciu, v ktorej odporúčame nápravu. Petíciu podporilo veľké množstvo folkloristov, hudobníkov, starostov, vedcov, organizátorov, právnikov a občanov z celého Slovenska. Hneď nato sme sa stali terčom zavádzajúcej a obviňujúcej reakcie zo strany SOZA. Kompetentní na MK SR vrátane ministra si vypočuli a posúdili argumenty oboch strán – na základe toho rozhodli v prospech nášho návrhu. Bez akýchkoľvek politických podtónov to oceňujeme. Na portáli právnych predpisov je zverejnený návrh, ktorý 10. 4. 2015 MK SR odoslalo na rokovanie vlády. MK SR predkladá verziu, ktorú navrhuje naša petícia. Veľmi sa z toho tešíme a dúfame, že veci porozumie aj NR SR a podporí zákon v tomto znení. Petíciu preto pokojne podpisujte i naďalej, aby poslanci vedeli, že ide o dôležitú vec, za ktorou verejnosť stojí.

Keďže SOZA pravdepodobne bude pokračovať v antikampani, chceme uviesť pár faktov:

a) Na rozdiel od mnohých iných iniciatív v kultúre, my sme nebojovali za štátne podpory, granty, budovy, 2% zo zmlúv a podobne. Chceme len to, aby zákon neobmedzoval život tradičnej kultúry.

b) Niet žiadneho racionálneho argumentu, prečo by na Slovensku mal byť byrokratickejší Autorský zákon než vo väčšine krajín EÚ. Dokonca i terajšia verzia bude patriť (z pohľadu organizátorov podujatí) medzi tie komplikovanejšie (nahlasovanie chránených diel pred aj po podujatí).

c) Na rozdiel od našej protistrany (SOZA), my za sebou nemáme žiadnu organizačnú štruktúru, právne oddelenie a financie. Kampaň a rokovania vedieme vo svojom voľnom čase a náklady hradíme každý z vlastných prostriedkov. To, že sme boli vypočutí, je vďaka Vám všetkým, pretože ste neváhali verejne nás podporiť. Zdá sa, že občianska aktivita niekedy predsa len má zmysel.

Špeciálne sa chceme poďakovať:

Danielovi Lutherovi, že s nami absolvoval záverečné rokovania s MK SR;

Martinovi Husovcovi, Zuzane Pokornej, Zuzane MotúzovejMartinovi Holičovi, ktorí nám za posledný rok pomáhali s porozumením právnym aspektom celej problematiky;

Barbore Morongovej za aktívnu pomoc a podporu v rámci MK SR;

Michalovi Pagáčovi za podporu kampane na sociálnej sieti;

obci Pohorelá a OZ OPORA, že našu kampaň podporili týmto;

prvým 35 signatárom petície, ktorí celej akcii dali od začiatku silnú podporu, a všetkým Vám ďalším, ktorí ste petíciu podporili, ďalej šírili, napísali o nej články, statusy na facebooku atď.

Tomáš Brunovský, Alžbeta Lukáčová a Peter Obuch

Ak máte chuť, príďte si s nami zaspievať do Pohorelej. Môžeme si zahrať spoločenskú hru, kto prvý nájde kontrolóra SOZA. 🙂

Chcete dostávať e-mailom novinky od Muzičky? Napíšte nám Vašu e-mailovú adresu!

You are currently viewing MINISTERSTVO KULTÚRY SR UZNALO ARGUMENTY FOLKLORISTOV!

Pridaj komentár