NÁVŠTEVA V ŠUMIACI

Šumiac

Počas jedného šumiackeho popoludnia v lete 2013 vznikla pri rozhovore s Jurom Margetom myšlienka nahrať staršiu generáciu šumiackych spevákov – chlapov –, z ktorých síce väčšina už aktívne vo folklóre nepôsobí, stále sa však radi združujú pri dobrej pesničke a poháriku.

Stretnutie napokon prebehlo v januári 2014. Naschvál nehovoríme „nahrávanie“, pretože by to nebolo presné. V šumiackom „agitačnom stredisku“ sa uskutočnilo predovšetkým vzácne stretnutie so vzácnymi ľuďmi, okorenené domácimi klobásami, pálenkou a veselými príhodami (dodnes nám v pamäti rezonuje pozvanie Simana Karolyho na spoločnú chatu, ktoré zakončil vetou: Aľe musí biť ťeplo! Kebi ňiekoho priprel spanok vonku, abi nezahinul…).

K priebehu nahrávania doplňme, že výber piesní sme vo väčšine prípadov nechali na chlapov, ktorí chceli zaznamenať najmä piesne Šumiačanmi doteraz nenahrané. Preto boli zaradené aj také piesne, ktoré by sa do prísneho výberu „rozhlasákov“, hľadajúcich čo najpôvodnejší repertoár, asi nedostali. Aj pri novších nápevoch ale zaujme niekedy až exotická symbióza novej melodiky a archaického vedenia hlasov a spôsobu spievania.

Na záver dodajme, že starosvetský spev šumiackych chlapov dokázal to, na čo vedci doteraz neprišli. Presunul nás v čase. A spôsobil ešte jednu mimoriadnu vec – fyzické schránky priklincoval k stoličkám a mysliam dal krídla.

Šumiac – 12.1.2014 by Muzička

Popis k nahrávke:

spievajú (zľava doprava): Šimon Margeta (1937), Juraj Margeta (1936), Juraj Károly (1948), Šimon Károly (1960), Jozef Fujka (1945).

Nahrané v budove Obecného úradu v Šumiaci 12. 1. 2014. Nahrali Peter Obuch (vedenie nahrávky), Tomáš Brunovský (technická realizácia), Vladimír Michalko (organizácia).

You are currently viewing NÁVŠTEVA V ŠUMIACI

Pridaj komentár