TANEČNÝ DOM, KC DUNAJ – MUZIČKA, FERO MORONG, ALFRED LINCKE… – 12.12.2013

DRAGÚNI a MUZIČKA Vás pozývajú na

TANEČNÝ DOM – TANCOVAČKA v CENTRE BRATISLAVY 
12. 12. 2013kc DUNAJ , Nám. SNP Bratislava, 
20.00h
VIANOČNÝ TANEČNÝ DOM

Párové krútivé tance:
na dva kroki, do visoka z Čierneho Balogu (dolina Čierneho Hrona)
kruta z Margecian (Spiš) 

vyučujú:
Alfred Lincke a Vanda Krištofová
František Morong a Barbora Morongová

Hrá: ĽH MUZIČKA

Zároveň pokračujú nové cykly (ako súčasť Tanečného domu):

Základy LABANOVHO písma v ľudovom tanci (Labanotation, Kinetography Laban)
Vedie: Mgr. art Agáta Krausová, ArtD.

Prezentácia prvkov z Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tradičné bábkarstvo na Slovensku je od 24. 10. 2013 zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Džafkulina – bábková betlehemská hra z Lendaku.

vstupné: 3,50€

tel.: +421 908 770 410, 
draguni@tanecnydom.sk

Pridaj komentár