HURÁ! PREZIDENT PODPÍSAL NOVÝ AUTORSKÝ ZÁKON!

ČO TO ZNAMENÁ PRE ORGANIZÁTOROV PODUJATÍ S TRADIČNOU HUDBOU? AKÉ PROBLÉMY OSTALI NEDORIEŠENÉ?

Prezident Andrej Kiska 23. júla 2015 podpísal nový Autorský zákon. Aj s podporou širokej odbornej i laickej folklórnej verejnosti sme sa podieľali na jeho pripomienkovaní. Dnes s radosťou konštatujeme, že pre život tradičnej hudby znamená nový Autorský zákon veľké oslobodenie v porovnaní s aktuálnym právnym stavom.


Takže v bodoch:

a) Nový Autorský zákon bude platiť od 1. januára 2016. Dovtedy sa nič nemení, tzn. podujatí sa všetky zmeny týkajú až po tomto termíne.

b) Ak budete organizovať podujatie, v prípade ktorého ste si istí, že zaznie iba tradičná, autorsky neupravená hudba, toto podujatie ochrannému zväzu SOZA nemusíte nahlasovať.

c) Ak budete organizovať podujatie, na ktorom má zaznieť nielen tradičná, autorsky neupravená hudba, ale aj autorsky chránená hudba, toto podujatie je potrebné nahlasovať ochrannému zväzu SOZA. Je potrebné odovzdať zoznam autorsky chránenej hudby, ktorá má na podujatí zaznieť. Tradičnú, autorsky neupravenú hudbu ale nemusíte hlásiť, a teda ani ju zahrnúť do „nahlášky“. V praxi to znamená napríklad pre organizátorov folklórnych festivalov, že sa im zásadne zníži administratívna náročnosť celého tohto úkonu. Čo je taktiež dôležité, ak si nie ste istí, či zaznie chránená hudba, alebo nie, pokojne to nahláste – v prípade, že nezaznie, po podujatí máte možnosť ochrannému zväzu SOZA oznámiť, že nastali zmeny v hudobnej produkcii.

d) V novom Autorskom zákone sú presne pomenované prípady, keď organizácia kolektívnej správy (SOZA, LITA a pod.) môže zastupovať aj autorov, ktorí o to nepožiadali. Sú to veľmi špecifické prípady; verejné kultúrne podujatia do toho nespadajú. Preto ak vám ochranný zväz SOZA (prípadne LITA a pod.) bude tvrdiť, že napríklad za predvedenie úpravy primáša ľudovej hudby súboru má právo vybrať autorský poplatok, opýtajte sa, či o takéto zastupovanie požiadal (prípadne si pozrite web ochranného zväzu SOZA). Ak ochranný zväz SOZA upravovateľa nezastupuje, rozhodne nič neplaťte.


PRE ORGANIZÁTOROV PODUJATÍ ZOSTAL VO VZŤAHU K OCHRANNÉMU ZVÄZU SOZA EŠTE JEDEN ZÁSADNÝ PROBLÉM – CENNÍK. O ČO IDE?

SOZA vo svojom sadzobníku nijako nezohľadňuje mieru použitia chránenej a nechránenej hudby. Ak na folklórnom festivale prebehne program, ktorý má jednotné vstupné a je v priestore s jednotnou kapacitou, organizátor podujatia platí ochrannému zväzu SOZA rovnaký poplatok bez ohľadu na to, či zaznela len 10-sekundová autorská zvučka a zvyšok bol nechránený folklór, alebo či bol celý obsah programu autorským dielom hudobného skladateľa. Len v prípade, že celý program neobsahuje žiadnu chránenú hudbu, festival neplatí nič. Toto je naozaj veľmi zvláštny stav, ktorému sa v budúcnosti skúsime povenovať.


Chcete dostávať e-mailom novinky od Muzičky? Napíšte nám Vašu e-mailovú adresu!


You are currently viewing HURÁ! PREZIDENT PODPÍSAL NOVÝ AUTORSKÝ ZÁKON!

Pridaj komentár