REAKCIA TONA POPOVIČA NA BLOG – AUTORSKÉ PRÁVA A FOLKLÓRNA HUDBA !?

AD: AUTORSKÉ PRÁVA A FOLKLÓRNA HUDBA !?

Uverejňujeme reakciu Tona Popoviča na náš blog, ktorým sme reagovali na rozhovor s p. Popovičom v časopise .TÝŽDEŇ 22/2013. Pozvanie na stretnutie prijímame a o jeho výsledkoch budeme informovať. Ak máte poznatky, ktoré nám pri jednaní na túto tému môžu pomôcť, budeme radi keď nám ich napíšete do komentárov pod tento článok, prípadne nám ich pošlete na muzicka@muzicka.sk .

Peter, Betka a Tomáš

REAKCIA TONA POPOVIČA NA BLOG – AUTORSKÉ PRÁVA A FOLKLÓRNA HUDBA !?

Vážená pani Alžbeta Lukáčová, vážený pán Tomáš Brunovský, vážený pán Peter Obuch,

vo svojej reakcii na rozhovor v časopise .týždeň vyjadrujete sklamanie nad tým, že som „prijal vedenie SOZA“, ktorej existencia je podľa vás v rozpore s ideálmi revolúcie ´89 ako aj so zásadami slušnosti a demokracie. Kritizujete pôsobenie Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA), spochybňujete jeho činnosť a legitimitu.

Vaše schopnosti a aktivity, ktorými obohacujete náš kultúrny priestor v oblasti zachovávania a rozvíjania ľudovej kultúry si veľmi vážim. Hudobné produkcie, na ktorých ste sa podieľali patria medzi moje obľúbené, s väčšinou z vás som aj spolupracoval na projekte Mareka Ťapáka Tanec medzi črepinami. Aj preto mi je ľúto, že namiesto osobného stretnutia, na ktorom by sme pevne verím mali možnosť rozptýliť nedorozumenia, ktoré vo vašom texte predostierate ako fakty, predstupujete pred verejnosť s touto neľahkou odbornou problematikou, ktorej nesprávne pochopenie môže vytvárať ďalšie hlboké nedorozumenia a opäť zbytočne traumatizovať spoločnosť.

Som presvedčený, že vo vzájomnej osobnej diskusii by sme boli schopní nastaviť obojstranne vyhovujúce podmienky našej spolupráce tak, aby vašej záslužnej kultúrnej činnosti neboli predkladané zbytočné prekážky a SOZA mohla napĺňať svoju zákonnú povinnosť.

SOZA má s mnohými organizátormi verejných podujatí korektné vzťahy, postavené na báze vzájomnej ústretovej komunikácie – za všetkých spomeniem festival Pohoda, Viva musica, Bratislavské džezové dni.

Namiesto argumentačných prestreliek na internete vás týmto pozývam na osobné stretnutie a ku konštruktívnemu dialógu, v ktorom si verím nájdeme spoločnú reč a potrebné riešenia. Ak budeme môcť v diskusii o vašich priamych postrehoch z praxe nájsť možnosti ako zlepšiť spoluprácu medzi vami ako organizátormi podujatí a SOZA ako organizáciou kolektívnej správy, budeme len radi.

S úctou a s pozdravom,

Tono Popovič, skladateľ, dirigent, hudobník, producent, manažér, riaditeľ SOZA

Pridaj komentár