SOZA NAĎALEJ POŠKODZUJE ĽUDOVÚ HUDBU!

Náš súčasný Autorský zákon je vo vzťahu k folklóru zlý. To je nespochybniteľný fakt – o. i. by o tom dokázala napísať azda každá obec na Slovensku. Je smutné, že jednou z inštitúcií, ktoré sa o jeho zhubné pôsobenie vervne starajú, je Slovenský ochranný zväz autorský (ďalej len SOZA) na čele s Antonom Popovičom. SOZA sa totiž dlhodobo zasadzuje o to, aby bolo nezákonné, a tým pádom aj finančne trestané, ak na verejnom podujatí odznie tradičná ľudová pieseň bez toho, aby SOZA bola o tom vopred oficiálne upovedomená. Toto „upovedomenie” zahŕňa vyhotovovanie presného zoznamu piesní a melódií – v prípade improvizovaných zábav vec prakticky nemožná. Pokiaľ teda chceme dodržiavať vôľu SOZA, asi sa musíme vzdať prirodzeného života folklóru, alebo vedome klamať.

Už to vyzeralo tak, že nový návrh Autorského zákona z dielne MK SR dekriminalizuje voľné použitie tradovanej folklórnej hudby. Ale nie. SOZA zapracovala a do návrhu zákona svojou pripomienkou dostala v rámci EÚ zriedkavé právne ustanovenia. V podstate potvrdila platný stav: ak chcete na verejnom podujatí čokoľvek zahrať, musíte to 5 dní vopred ohlásiť – s presným zoznamom. Ak v ňom bola chyba, alebo sa niečo zmenilo, treba to oznámiť do 15 dní po podujatí. Podľa SOZA je tento postup nevyhnutný, lebo na Slovensku sme nadpriemerní podvodníci.

Takýto stav považujeme za neprijateľný a myslíme si, že pre folklór je neférový a deštrukčný. Milí priatelia, ak súhlasíte, podpíšte našu petíciu. A ak sa chcete aj zabaviť, 18. apríla 2015 nás príďte podporiť do Pohorelej (meno obce si v týchto intenciách isto dobre pamätáte), kde v našom podaní naživo a verejne zaznejú ľudový spev a ľudová hudba, ale žiadneho ohlásenia nami hraných skladieb sa od nás SOZA nedočká.


Pred viac ako rokom sme uverejnili blog, ktorý vyvolal veľký rozruch. Na jeho základe nás oslovilo vedenie SOZA, aby sme sa stretli a spoločne skúsili nájsť riešenie situácie. Rozhodli sme sa, že do tohto hľadania pôjdeme, aby sme neboli len tí, čo kritizujú, ale aj tí, čo sa problému snažia pomôcť.

Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí, jedno dokonca i na pôde MK SR (k pripravovanému novému Autorskému zákonu). Za celý čas nám SOZA ponúkla len jedno jediné riešenie –založenie občianskeho združenia, ktoré by zastupovalo vybraných organizátorov folklórnych podujatí, pričom SOZA by týmto vybraným organizátorom poskytla nadštandardné podmienky. Dokonca by nám asi poskytla aj grantovú podporu. Toto sa nám, pochopiteľne, nepozdávalo; nemáme totiž záujem dnešný stav legalizovať dohodou pre pár vyvolených.

Riaditeľ Anton Popovič a ďalší zástupcovia SOZA po celú dobu tvrdili, že nie je v ich silách situáciu riešiť iným spôsobom, pretože:

a)„súčasný zákon jej nedovoľuje konať inak.” – Nie je to pravda! Na túto tému máme vyjadrenia niekoľkých právnikov.

b)„aj v budúcnosti sa dá v zákone len veľmi ťažko uspokojivo definovať pojem tradičnej hudby.” – Nie je to pravda! Dokazujú to návrh nového zákona, ktorý zaviedol pojem „dielo tradičnej ľudovej kultúry“, a dôvodová správa z dielne MK SR.

c)„právne úpravy, ktoré kritizujeme, sú dôsledkom medzinárodných záväzkov SR.” – Nie je to pravda! Dokazujú to návrh nového zákona a dôvodová správa z dielne MK SR.

Sme plne uzrozumení s tým, že diela inšpirované folklórnymi predlohami, prípadne upravované diela, v ktorých je jasný autorský vklad, podliehajú ochrane autorského práva. Sme však proti tomu, aby sa byrokracia (a nebodaj aj autorské poplatky) vzťahovala na tradičný folklór. Aj preto sme vstúpili so SOZA do jednaní, ktoré sme napokon prerušili z dôvodu ich bezvýslednosti. Povedali sme si, že s naším ďalším verejným vystúpením počkáme do návrhu nového Autorského zákona – či tento náhodou celý problém nevyrieši. Návrh prišiel, bol zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) a my sme vo vzťahu ku klauzulám týkajúcich sa folklóru nemali námietky. Jednoducho, tento návrh celý problém vyriešil.

Ako reagovali na návrh nového Autorského zákona predstavitelia SOZA? V rámci tohto pripomienkového konania navrhli zmeny, ktoré všetko terorizovanie organizátorov folklórnych (a iných) podujatí vracajú aj do návrhu nového zákona (ohlasovacia povinnosť, podrobné playlisty atď.). Keďže predstavitelia SOZA sedeli aj v pracovnej skupine, ktorá pripomienky spracovávala, avšak nebola tam prítomná protiváha zo strany organizátorov kultúrnych podujatí, navrhovaná zmena sa dostala do návrhu zákona.

Vážená SOZA a vážený Anton Popovič, Vaše konanie poškodzuje slovenskú kultúru. Už nemáte najmenšie právo obhajovať sa, že jednáte tak, ako Vám zákon káže a že za vzniknutú situáciu nezodpovedáte. Vy sami ste navrhli takú úpravu § 168, ktorá – ak bude prijatá – spôsobí šikanu organizátorov podujatí, na ktorých znie nechránená hudba. Teda hudba, s ktorou Vy, pán Popovič, ani SOZA, ani iná organizácia kolektívnej správy nemáte nič spoločné. Po tomto kroku nemáte najmenšie právo rozprávať o Vašej snahe rozvíjať slovenské kultúrne dedičstvo. Hádžete polená pod nohy ľuďom, ktorí sa oň starajú. Iné logické dôvody než finančné záujmy SOZA a jej členov nevidíme.

Ešte raz pripomíname: ak tento stav považujete spolu s nami za neprijateľný a pre folklór deštrukčný, podporte našu petíciu, prípadne nás 18. apríla 2015 príďte podporiť do Pohorelej, kde v našom podaní naživo a verejne zaznejú ľudový spev a ľudová hudba, ale SOZA nedostane žiadne playlisty.

Tomáš Brunovský, Alžbeta Lukáčová a Peter Obuch

Chcete dostávať e-mailom novinky od Muzičky? Napíšte nám Vašu e-mailovú adresu!

You are currently viewing SOZA NAĎALEJ POŠKODZUJE ĽUDOVÚ HUDBU!

Pridaj komentár